1. Odwodnienie dróg i placów
  2. Podłączenia rynien do kanalizacji deszczowej
  3. Wykonywanie drenażu odwadniającego